در راستاي حركت در مسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر نيروهاي متعهد و متخصص در كلية صحنه‌ها به خصوص عرصة سازندگي ، و نيز با عنايت به اهميت طرح‌هاي عمراني در نيل به استقلال همه جانبه كشور ، مهندسين مشاور راسخ مفتخر است كه در طي بيش از 16 سال سابقة فعاليت توانسته است با استفاده از پتانسيل علمي و فني مجموعه خود ضمن اخذ رتبه‌بندي از معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری پروژه‌هاي مختلفي با كاربري‌هاي متفاوت (اداري، مسكوني، صنعتي، تجاري، آموزشي، خدماتي و...) طراحي نمايد كه ذيلاً برخي از همكاران فني شركت و تعدادي از پروژه‌هاي انجام شده توسط اين مهندسين مشاور ارائه مي‌گردد .

 

v معماري v

   

دکتر احمد امين پور

دكتراي معماري با بيش از 23 سال سابقه فعاليت

مهندس سيد محمد‌باقر مرتضوي

كارشناس ارشد معماري با بيش از  34 سال سابقه فعاليت

مهندس هاشم عطائی

كارشناس معماري با بيش از   8 سال سابقه فعاليت

مهندس ریحانه حسام الذاکرین

كارشناس معماري با بيش از   5 سال سابقه فعاليت

   
   
   

v سازه v

   

مهندس امير منصور زماني

كارشناس ارشد سازه با بيش از  22 سال سابقه فعاليت

مهندس مهدي فضيلتي

كارشناس ارشد سازه با بيش از  17   سال سابقه فعاليت

مهندس محمد رضا كميلي

كارشناس سازه با بيش از 13 سال سابقه فعاليت
   
   
   

v تاسيسات مكانيكي و الكتريكي v

   

مهندس اصغر منشئي

كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

مهندس مرتضی حیدری

كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

مهندس سید ناصر متولی امامی

كارشناس تأسيسات با بيش از 31 سال سابقه فعاليت

مهندس جلال نقش

كارشناس تأسيسات با بيش از 24 سال سابقه فعاليت

مهندس امین رجالی

كارشناس تأسيسات با بيش از 13 سال سابقه فعاليت
   

 

گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره