بایگانی ماهیانه: مارس 2019

درباره راسخ سپاهان

در راستاي حركت در مسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر نيروهاي متعهد و متخصص در كلية صحنه‌ها به خصوص عرصة سازندگي ، و نيز با عنايت به اهميت طرح‌هاي عمراني در نيل به استقلال همه جانبه كشور ، مهندسين مشاور راسخ مفتخر است كه در طي بيش از 16 سال سابقة فعاليت توانسته است با استفاده از پتانسيل علمي و فني مجموعه خود ضمن اخذ رتبه‌بندي از معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری پروژه‌هاي مختلفي با كاربري‌هاي متفاوت (اداري، مسكوني، صنعتي، تجاري، آموزشي، خدماتي و…)طراحي نمايد .

پرسنل شرکت

برخي از همكاران فني و سهامداران شركت در بخش‌هاي مختلف عبارتند از:

الف) معماري

1- دكتر احمد امين پور                                 دكتراي معماري با بيش از23 سال سابقه فعاليت

2- مهندس سيد محمد باقر مرتضوي              كارشناس ارشد معماري با بيش از 34 سال سابقه فعاليت

3- مهندس حسام‌الذاکرین                            کارشناس معماری با حدود 7 سال سابقه فعالیت

ب) سازه

5- مهندس امير منصور زماني                         كارشناس ارشد سازه با بيش از  22 سال سابقه فعاليت

6- مهندس مهدی فضیلتی                              كارشناس ارشد سازه با بيش از 17 سال سابقه فعاليت

7- مهندس محمد رضا كميلي                        كارشناس سازه با بيش از 13 سال سابقه فعاليت

ج)تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

9- مهندس اصغر منشئي                                كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

10- مهندس مرتضی حیدری                        كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

12- مهندس سید ناصر متولی امامی               كارشناس تأسيسات با بيش از 31 سال سابقه فعاليت

13- مهندس جلال نقش                               كارشناس تأسيسات با بيش از 24 سال سابقه فعاليت

پروژه های شرکت

رديف نام پروژه متراژ كارفرما محل پروژه
1 مجموعه 700 واحدي كوه نور 50000 مترمربع شركت توسعه و مسكن اصفهان
2 مجموعه برج هاي مسكوني 17 طبقه هزارجريب 51000 مترمربع تعاوني مسكن درمانگران اصفهان
3 مجموعه برج‌هاي مسكوني 17 طبقه مشتاق 72000 مترمربع تعاوني مسكن درمانگران اصفهان
4 مجموعه مسکونی 15 طبقه اطشاران 23000 مترمربع شرکت جهادخانه‌سازی اصفهان
5 مجموعه مسکونی 15 طبقه کوه نور 21000 مترمربع شرکت جهادخانه‌سازی اصفهان
6 مجموعه مسكوني 200 واحدي مرودشت 14000 مترمربع شركت عمران و مسكن شيراز
7 مجموعه مسكوني90واحدي 10000 مترمربع تعاوني مسكن بسيج اصفهان
8 مجموعه مسکونی 3000 واحدی مسکن مهر   اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر اصفهان اصفهان
9 مجموعه مسکونی 2000 واحدی مسکن مهر   اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر نائین نائین
10 مجموعه مسکونی 300 واحدی مسکن مهر   اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر قمصر قمصر
11 مجموعه مسكوني 11 طبقه نقش جهان 17000 مترمربع شركت عمران و مسكن اصفهان
12 مجموعه مسکونی تجاری پردیس 4 18000 مترمربع شرکت سرمایه گذاری ساختمان اصفهان