شرکت مهندسین مشاور راسخ سپاهان

در راستاي حركت در مسير تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر نيروهاي متعهد و متخصص در كلية صحنه‌ها به خصوص عرصة سازندگي ، و نيز با عنايت به اهميت طرح‌هاي عمراني در نيل به استقلال همه جانبه كشور ، مهندسين مشاور راسخ مفتخر است كه در طي بيش از 16 سال سابقة فعاليت توانسته است با استفاده از پتانسيل علمي و فني مجموعه خود ضمن اخذ رتبه‌بندي از معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری پروژه‌هاي مختلفي با كاربري‌هاي متفاوت (اداري، مسكوني، صنعتي، تجاري، آموزشي، خدماتي و…)طراحي نمايد .

رتبه بندی شرکت

پرسنل شرکت

برخي از همكاران فني و سهامداران شركت در بخش‌هاي مختلف عبارتند از:

الف) معماري

1- دكتر احمد امين پور                                 دكتراي معماري با بيش از23 سال سابقه فعاليت

2- مهندس سيد محمد باقر مرتضوي              كارشناس ارشد معماري با بيش از 34 سال سابقه فعاليت

3- مهندس حسام‌الذاکرین                            کارشناس معماری با حدود 7 سال سابقه فعالیت

ب) سازه

4- مهندس امير منصور زماني                         كارشناس ارشد سازه با بيش از  22 سال سابقه فعاليت

5- مهندس مهدی فضیلتی                              كارشناس ارشد سازه با بيش از 17 سال سابقه فعاليت

ج)تأسيسات مكانيكي و الكتريكي

6- مهندس اصغر منشئي                                كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

7- مهندس مرتضی حیدری                        كارشناس تأسيسات با بيش از 32 سال سابقه فعاليت

8- مهندس سید ناصر متولی امامی               كارشناس تأسيسات با بيش از 31 سال سابقه فعاليت

9- مهندس جلال نقش                               كارشناس تأسيسات با بيش از 24 سال سابقه فعاليت

تماس با ما

تلفن : 36644584 و 36641263

ایمیل : info@rasekhco.ir